วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

การสั่งซื้อสินค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ท่านสามารถเลือกการสั่งซื้อสินค้า ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

  1. สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม และสั่งซื้อสินค้าต่างๆได้โดยตรงจากเว็บไซต์ www.tws.co.th โดยเรา เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  1. สั่งซื้อทางโทรศัพท์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือต้องการคำปรึกษา ก่อนการสั่งซื้อ ขอราคาพิเศษ งานวางระบบ ราคาโปรเจค ท่านสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 076-680313 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17.30 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  1. สั่งซื้อทางแฟกซ์

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าทางแฟกซ์ ให้แฟกซ์ใบสั่งสั่งซื้อหรือใบโอนเงินพร้อมรายละเอียดสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ มาที่หมายเลข 076-680314

ทางบริษัท สามารถออกเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, หน่วยงานราชการ ได้

 

การชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ

  1. ชำระเงินสดกรณีมารับสินค้าเองที่บริษัท
  2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร      ชื่อบัญชี “บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด” สินค้าจะถูกจัดส่งหลังจาก ที่ได้รับการยืนยันการโอนเงินโดยยืนยันผ่านทาง เครื่องแฟกซ์ หรืออีเมล์ แล้วภายใน 1-3 วัน (หากมีสินค้าในสต๊อก)

 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต 817-223016-5 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยคาร์ฟู หาดใหญ่ 957-209078-9  ออมทรัพย์
กรุงเทพ สาขา ภูเก็ต 264-4-46959-1 ออมทรัพย์
กรุงเทพ สาขา หาดใหญ่ 259-5-09440-6 ออมทรัพย์

 

การแจ้งการโอนเงิน

หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแฟกส์หลักฐาน การโอนเงิน (Pay-in Slip) มาที่ FAX 076-680314 หรืออีเมล์มาที่ Email: info@tws.co.th หรือแจ้งชำระเงินออนไลน์ ผ่านทาง Web board ของเว็บไซต์ www.tws.co.th
ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งสินค้า ตามเงื่อนไขการจัดส่ง สินค้า แต่ในกรณีที่ไม่มีการโอนเงินเข้ามา ภายใน 7 วัน order การสั่งซื้อนั้นๆ จะถูกยกเลิกทันที

การจัดส่งสินค้า

tws.co.th บริการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย ด้วยบริการไปรษณีย์ไทย EMS และ บริษัทขนส่งเอกชนที่ท่านสามารถเลือกได้โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การจัดส่งสินค้าสำหรับต่างจังหวัด ทั่วประเทศ บริษัท ได้เลือกใช้บริการ จากบริษัท ขนส่งเอกชน และเก็บค่าขนส่งปลายทาง เช่น บริษัท HWL จำกัด, TNT, SDS, บริษัทขนส่งอื่นๆ และจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยทางบริษัท จะเป็นคนเลือกบริการจัดส่งเอง ตามความเหมาะสม และจะมีการแจ้ง Status ให้ทราบ ทางอีเมล์ หรือตรวจสอบการส่งสินค้าได้ใน Web board ของเว็บไซต์

สำหรับ ลูกค้า ที่อยู่ภูเก็ต สามารถเข้ามารับสินค้าได้เองที่บริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการเข้ามารับสินค้าเองกับทางบริษัทก่อนรับสินค้าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารสั่งซื้อหรือการยืนยันการสั่งซื้อด้วยการโอนเงินแล้วเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

การรับประกันสินค้า

กรณีสินค้ามีปัญหาสามารถส่งเคลมได้ที่ศูนย์บริการภายในจังหวัดนั้นๆ หรือส่งเคลมผ่านทางบริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จ.ภูเก็ต หรือส่งผ่านสำนักงานย่อย จ.สงขลา

การรับคืนสินค้า

สินค้าที่ซื้อแล้ว ทางบริษัท ไม่มีนโยบาย ในการรับคืนสินค้า ยกเว้นในกรณีที่สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามความสามารถของสินค้าและในเบื้องต้น ลูกค้าสามารถนำสินค้านั้นๆ เข้าเข้ารับบริการ จากศูนย์บริการของของสินค้านั้นๆได้ทันที ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าว ต้องอยู่ในสภาพเหมือนกับตอนที่ซื้อ และมีเอกสารครบทุกอย่าง พร้อม ทั้งกล่องใส่สินค้า ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และ ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่รับสินค้า

การตรวจรับสินค้า

ในการตรวจรับสินค้า เมื่อสินค้าส่งถึง กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันที เพื่อประโยชน์ของท่านเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ทันทีภายในวันที่ท่านรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบในทุกๆกรณี